Itálie Kalábrie a Sicilie

Itálie Kalábrie a Sicilie

Kalábrie – perla jižní Itálie

Nejkrásnější oblast Kalábrie nese název Capo Vaticano. V těchto místech se do pobřeží zařezávají vysoké skály, které vytváří malé zátoky s romantickými písčitými plážičkami a křišťálově průzračnou vodou. Ne nadarmo pláže v Kalábrii patří mezi několik nejkrásnějších na světě.

Centrem Kalábrie je historické městečko Tropea, jehož návštěvu byste si rozhodně neměli nechat ujít. Místní uličky lákají k procházce zejména večer, kdy zde můžete nejlépe nasát místní atmosféru. Přímo nad hlavní pláží stojí vysoká skála, na které se majestátně tyčí kostel sv. Marie. Nedaleko zase můžete obdivovat domy vytesané přímo ve skále nad mořem.

Sicílie je největší a nejznámější italský ostrov zcela na jihu Itálie, s téměř pěti miliony obyvatel, má autonomní statut, hlavní město je Palermo.
Ostrov je převážně hornatý, přesto ale úrodný. Nad zemědělstvím ale dnes převažuje průmysl (dokonce těžba ropy). Přesto patří Sicílie mezi nejchudší regiony v Itálii. Největší přístavy jsou Palermo, Catania, Messina… Dnes patří mezi nejdůležitější zdroje finančních příjmů turistický ruch.
Malé desetitisícové městečko na východním pobřeží Sicilie. Taormina je mezi lidmi přijíždějícími na Sicílii velmi oblíbená, a to právem. Je krásně položená na několika kopcích a nabízí z několika míst úchvatné výhledy. Řecké divadlo s výhledem.

Taormina ale poskytuje mnohem, mnohem víc. Na prvním místě jmenujme krásné čisté moře a pěkné udržované písečné pláže, které jistě uspokojí všechny zájemce o koupání v moři.
Syrakusy kdysi bývaly velkoměstem antického Středomoří, žilo zde až půl milionu obyvatel, dnes je to asi kolem 120 000. Přesto je město významné, protože poskytuje neuvěřitelně velké množství památek a historických míst, která zlákají každého návštěvníka. Návštěva Syrakus patří k velký zážitkům. Stará čtvrť, Nové město, Výlety do okolí. Město Syrakusy (jinak též Siracusa) se dělí do dvou téměř nezávislých částí.
Stará čtvrť leží na ostrově Ortigia, obepínají ji hradby a uvnitř nich jsou úzké uličky s barokními památkami, kostely a paláci. Na pevninu odtud vedou dva mosty. Za nimi se rozkládá moderní část města. V ní najdete význačné vykopávky antických Syrakus, důležité archeologické muzeum a také moderní poutní kostel.
Stará čtvrť na ostrově Ortiga se může pyšnit velkou vzácností. Řecký chrám bohyně Athény z 5. století před Kr. zde „zabudovali“ do své městské katedrály. Za velkolepým barokním průčelím, které se stavělo od r. 1728 se ukrývá celý zachovaný antický chrám.


Druhá, nová část města není sama o sobě tolik atraktivní. Co na ní návštěvníky tolik láká jsou vykopávky antického města (původních Syrakus). Ty v této části leží v Parco Archeologico (archeologický park) obsahující dvě antická divadla, oltář Herona II., římský amfiteátr a další pamětihodnosti.
Enna se nachází v blízkosti centra ostrova. Enna je popsána několika starověkými autory, a je jedním z nejpozoruhodnějších měst na Sicílii. Starobylé město je umístěno na vrcholu gigantického kopce, obklopené ze všech stran strmé útesy a téměř nepřístupné. Několik cest bylo snadno bráněno, a město mělo hojné prameny pro dodávky vodoy, která tryská z povrchu skály na všech stranách. Město na náhorní plošině asi 5 km v obvodu na vrcholu kopce, tvoří jednu z nejpozoruhodnějších přírodních pevností na světě.
Alberobello – trulli
Část apulského vnitrozemí jižně od Monopoli ovšem především charakterizují tzv. trulli (jednotné číslo trullo). Jsou to menší stavby stojící na kruhovém půdorysu, kryté kuželovitou střechou obloženou zvenčí plochými kameny z tmavého vápence. Stěny těchto podivuhodných staveb jsou omítnuty bíle, aby v horkém létě odrážely sluneční paprsky, často v krajině září na velkou vzdálenost a při troše fantazie připomínají velké úly.

Za „hlavní město trulli“ bezesporně platí nevelké Alberobello v údolí Valle d’Itria, kde takových staveb najdete asi tisíc. Alberobello si tím dokonce vysloužilo zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.