Výcvikové systémy

Výcvikové systémy

Výcvik je veden v systémech celosvětově uznávaných federací zakončený vydáním certifikace s mezinárodní platností.

CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaqutiques nebo World Underwater Federation) 

je celosvětově uznávaný potápěčský systém. Je to z velké části klubová záležitost, takže výcvik může probíhat v rámci nějakého klubu nebo pod školou   potápění. V rámci CMAS jemožný kvalitní a finančně nejméně náročný postup   směrem k získávání vyšší kvalifikace. CMAS vás naučí spoustu teorie, jak to při   potápění chodí, co se může stát, co dělat, aby se to nestalo a jak se dostat z   problematické situace. Není do detailu sjednocená metodika výcviku, takže hodně závisí na osobě instruktora. Naprostá většina instruktorů výcvik provádí kvalitně a  dobře. Pokud si chcete zvyšovat kvalifikaci, musíte být členem národní  organizace, v  našem případě Svazu českých potápěčů. Platíte členské příspěvky,  které v současné době činí 250 Kč ročně. Členství získáte většinou při  absolvování základního kurzu.

IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers) 

je celosvětově uznávaný potápěčský systém, s dohodou s CMAS o uznávání ekvivalentních kvalifikací.
Tato organizace poskytuje výcvik jak úplným začátečníkům, tak vyspělým technickým potápěčům. Výcvik je pro potápění se vzduchovým přístrojem, ale také se směsmi – NITROX, TRIMIX.
Výcvik je prováděn s českými překlady originálních manuálů. Instruktorům  poskytuje IANTD kurs akreditovaný ministerstvem školství. V ČR je v současnosti dostupný výcvik až do instruktorských stupňů  potřebných pro certifikaci Trimix Diver, Technical Cave Diver a Trimix  Gas Blender.

UDI  (UNITED DIVING – INSTRUCTORS) 

je celosvětově rozšířená potápěčská škola, má  systém, jak za minimální čas vycvičit rekreační potápěče. UDI vás nebude tolik zatěžovat teorií, proč se něco děje, naučí vás poučky a schémata, jak postupovat, aby nějaká situace nenastala. Nebudou po vás chtít, abyste něčemu detailně rozuměl(a), půjde to rychle, celosvětově je používána stejná  metodika.  Je to komerční systém, pro amatérské kvalifikace nemusíte být členy organizace. Pokud ale chcete jít cestou profesionální kvalifikace (asistent instruktora a instruktoři), musíte platit roční poplatek.

DAN (DIVERS  ALERT  NETWORK) 

je nezisková organizace, která byla vytvořena aby poskytovala informace a pomoc ve shodě se současnými lékařskými poznatky ku prospěchu potápěčské veřejnosti.

DAN Oxygen Provider –  je kurz první pomoci kyslíkem při potápěčských nehodách. Je určen k výuce rekreačních i profesionálních potápěčů a  vybrané nepotápěčské veřejnosti ( např. jejich doprovodu ), aby byli schopni rozpoznat akutní stavy spojené s potápěním a uměli poskytovat první pomoc. Tyto znalosti by měli být  využity v době do příjezdu lékařské pohotovostní služby, nebo během transportu postiženého do nejbližšího zdravotnického zařízení.